Winter Eclectic Special - Súťaž jednotlivcov
There are no translations available.
Die Übersetzung gibt es nicht zur Verfügung.

Súťaž jednotlivcov - Propozície

Termín: 15.11.2019 – 15.03.2020

Súťažný výbor:

HCP: 60% presného HCP zaokrúhlený na 1 desatinné miesto

Spôsob hry : Stableford Netto

Súčet najlepších výsledkov z každého ihriska. Pri rovnosti bodov rozhodne súčet všetkých výsledkov a v ďalšom nižší HCP. Priebežné výsledky sú uverejňované na stránke wes.golf-birdie.eu .

Výsledok: Súčet najlepších výsledkov z každého ihriska. Pri rovnosti bodov rozhodne súčet všetkých výsledkov a v ďalšom nižší HCP.

Ihriská: pozri web wes.golf-birdie.eu

Počet kôl: 5 na každom ihrisku

Nastavenie simulátora: Odpalisko:  muži , ženy  , Gimmie: 2m, Ukáž put: 5m, Veľkosť jamky: 1.5, Ostatné parametre štandardné

Poplatky: 10€ za celú súťaž

Ocenenie: Prvé tri miesta ak je počet hráčov viac ako 8, inak hráč na prvom mieste

Ceny: Vecné ceny

Odovzdávanie cien: 19.03.2020 o 19.00

Protest: Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút do odovzdávania cien a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

 

Prajeme Vám krásne golfové zážitky