Tournaments
Súťaž jednotlivcov - Propozície Termín: 15.11.2019 – 15.03.2020 Súťažný výbor: HCP: 60% presného HCP zaokrúhlený na 1 desatinné miesto Spôsob hry : Stableford Netto Súčet najlepších výsledkov z každého ihriska....
Saturday, 16 November 2019 | Read more