Simulátory

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za prejavenie záujmu o golfový trenažér GolfBlaster3D a dovoľujeme si Vám zaslať informáciu o tomto výrobku, ktorý predstavuje novú generáciu golfových trenažérov GolfBlaster. Obrázok 1 - ukážka štandardnej verzie trenažéra GolfBlaster3D Obrazok1

Tento nový model využíva na zobrazenie golfovej hry plnohodnotné trojrozmerné programové vybavenie. GolfBlaster3D umožňuje zobrazovanie golfových ihrísk vo vysokom rozlíšení a pri hre poskytuje hráčom vysokú úroveň reality.

Pre zvýšenie kvality simulácie sú na golfovom ihrisku rozmiestnené trojrozmerné objekty, akými sú napríklad domčeky, mostíky, rôzne lavičky a ostatné predmety, ktoré sa na golfových ihriskách štandardne vyskytujú. Obrázok 2 - ukážka zobrazenia 3D objektov Obrazok2

GolfBlaster3D používa na zobrazenie prvkov prírody - ako sú kríky a stromy najmodernejšiu technológiu. Tieto prvky sú zobrazované v maximálne možných detailoch a samozrejmosťou je ich pohyb spôsobovaný vetrom. Vo vysokej kvalite je zobrazovaná aj vodná hladina a GolfBlaster3D počas hry interpretuje aj tečúcu vodu, ktorej žblnkot si hráč môže vychutnať aj zvukovo. Obrázok 3 - ukážka zobrazenia kríkov, stromov a tečúcej vody Obrazok3

GolfBlaster3D umožňuje hráčom v akejkoľvek pozícii vykonať "prelet" nad jamkou a tak získať detailný prehľad o parametroch jamky, prekážkach a všetkých potrebných údajoch pre kvalitnú hru. Obrázok 4 - ukážka zobrazenia preletu kamery nad jamkou – Flyby Obrazok4

GolfBlaster3D používa na simuláciu dokonalý fyzikálny model, ktorý okrem nevyhnutných parametrov, ako je interpretácia kolízie lopty s terénom alebo inými objektami na ihrisku respektíve pádom do vody, si kladie ešte vyššie ciele a tak sa zaoberá aj takými detailami ako sú lietajúce objekty. Obrázok 5 - ukážka vlastností fyzikálneho modelu - zobrazenie prírody, oblohy s pohybujúcimi sa mrakmi, terénu so zvýraznením pomocnej 3D siete a lietajúcimi objektami. Samozrejmosťou je nastavenie počasia, tvrdosti a rýchlosti grínov a ďalších parametrov ovplyvňujúcich hru. Obrazok5

Hra na golfovom trenažéri vyžaduje určitú komunikáciu hráča s programovým vybavením. GolfBlaster3D je preto vybavený dotykovou obrazovkou, ktorá túto komunikáciu zjednodušuje na dotyk prsta na príslušný symbol - ikonu. Programové vybavenie komunikuje s hráčom v jeho rodnom jazyku. Obrázok 6 - ukážka ovládacích prvkov pri súťaži o najbližší úder k jamke - podmienky hry sú slabý vietor a zamračená obloha Obrazok6

Merací systém

golfového trenažéra GolfBlaster3D pracuje pri snímaní lopty s frekvenciou 100000 krát za sekundu. Okrem snímania parametrov letu odohratej lopty, je merací systém schopný snímať aj pohyb hlavy golfovej palice. Tieto údaje sú využívané pre balistické výpočty a sú taktiež k dispozícii hráčom na analyzátore golfového švihu. Súčasná verzia meracieho systému má označenie 7, čo vyjadruje aj poradové číslo generačných zmien tohto systému, ktorými prešiel od roku 1997 - kedy naša firma vstúpila na trh golfových trenažérov.

Golfové ihriská

Golfový trenažér GolfBlaster3D používa na transformáciu reálnych golfových ihrísk do svojej internej datovej štruktúry metódu, ktorá je kombináciou využitia satelitného modelu 3D terénu konkrétneho ihriska, umiestňovania stromov, trávy a iných povrchov golfového ihriska a modelovania konkrétnych objektov, ktoré sú špecifické pre dané golfové ihrisko. Výsledkom je dokonalý trojrozmerný model golfového ihriska.

Pre našich zákazníkov vieme vytvoriť pre golfový trenažér GolfBlaster3D ľubovoľné golfové ihrisko a to buď existujúce alebo také, ktorého výstavba sa ešte iba bude realizovať.

FTP server

Kúpou golfového trenažéra GolfBlaster3D zákazník získava neobmedzený prístup k nášmu počítaču cez internetové pripojenie, z ktorého si môže sťahovať všetky novo-vznikajúce golfové ihriska a to bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Klasické golfové ihriská sú vybavené cvičnou lúkou, ktorá dáva hráčom možnosť tréningu pred samotným začiatkom hry. GolfBlaster3D ponúka rovnakú možnosť. Hráč môže trénovať na cvičnej lúke alebo čipovať a patovať, ako aj trénovať údery z ľubovoľnej pozície na ľubovoľnej jamke zvoleného ihriska. Obrázok 7 - ukážka tréningu - Driving range Obrazok7 Obrázok 8 - ukážka tréningu – Ihrisko Obrazok8

GolfBlaster3D ponúka hráčovi výber kamery, ktorá bude zobrazovať jeho úder. Veľmi atraktívnym prvkom je kamera Follow Ball, ktorá dáva hráčovi dokonalý prehľad o pohybe, smerovaní a dopade odohranej lopty. Obrázok 9 - ukážka kamery Follow ball Obrazok9

GolfBlaster3D ponúka hráčom zvoliť namiesto klasickej hry súťaž o úder najbližšie k jamke alebo o najdlhší úder. Podmienky súťaže je možné nastaviť individuálne a po ukončení - súťaž vyhodnotiť a výsledky vytlačiť. Obrázok 10 - ukážka Competition Longest drive - súťaž o úder najbližšie k jamke Obrazok10

Golfový trenažér GolfBlaster3D je prvé profesionálne indoorové zariadenie, disponujúce funkciami, ktoré nepochybne rozšíria rady Vašich návštevníkov a to aj rodiny s deťmi a golfistov začiatočníkov. Jedná sa o tieto funkcie :

  • Minigolf umožní hru minigolfu za použitia iba jednej golfovej palice - pateru
  • Target golf umožní hru, v ktorej hráč získava body za presnú hru na terč
  • Demolition golf umožní hru, v ktorej hráč získava body za triafanie okien budov golfovou loptou
  • Detský golf umožní hru, v ktorej sú dodržané štandardné golfové pravidlá, ale jednotlivé jamky sú skrátené a doplnené „rozprávkovými“ objektami

Obrázok 11 - ukážka z ihriska v hre typu „Minigolf“ Obrazok11 Obrázok 12 - ukážka z ihriska v hre typu „Target golf“ Obrazok12 Obrázok 13 - ukážka z ihriska v hre typu „Demolition golf“ Obrazok13 Obrázok 14 - ukážka z ihriska v hre typu „Detský golf“ Obrazok14

Priestorové požiadavky Štandardne dodávaný golfový trenažér GolfBlaster3D má rozmery 399 cm šírka, 299 cm výška a 560cm dĺžka. Iné rozmery je možné dohodnúť individuálne, pred zaradením trenažéra do výroby.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej WEB stránke www.GB3D.com


S pozdravom Ing. Karol Sroka - Datalink SW s.r.o.